Bergsbehörighet

Har du tagit Student-licens och tränat vidare på backglidning och balansering så att du har god kontroll på din markhantering och dina starter, svängar och landningar sitter, är du mogen att ta steget mot behörighet Berg.

Våra bergskurser sker oftast i samband med våra resor i Sverige och utomlands.

I teoridelen repeteras en del från grundkursen, men fokus ligger på flygning i bergsmiljö och de förhållanden man måste kunna validera och bemästra, samt hur inflygning och landning planeras. Teorin avslutas med ett skriftligt prov.

I den praktiska delen, som omfattar cirka 10 flyg, ingår validering av flygstället, startförberedelser och flygning med god kontroll, där manövrar ska göras med korrekta korrigeringar, samt väl planerad inflygning och landning.

Avslutad kurs garanterar inte behörighet om inte alla kursmoment är godkända enligt elevkortet.

Inträdeskrav: Sökande ska vara allmänt fysisk lämplig och ha giltig Student-licens.

Att träna markhantering och balansering kontinuerligt och ofta mycket ger bra förutsättning att klara kurs.

Kursinnehåll: En introduktion via webben följt av tre dagar praktiska övningar, teroripass och teoriprov enligt momenten i utbildningsmanualen och elevkortet.

Var: Vi förlägger våra bergkurser på lämplig ort beroende på kursdeltagarnas önskemål.

När: Så snart vi har minst tre deltagare.

Befogenheter: Efter godkänd kurs har du behörighet Berg och du får flyga i bergsmiljö utifrån din licensgrad.Pris - 5 500 kr - inkl moms - för kurs enligt kursinnehåll, som faktureras och betalas i samband med kursstart.

Vi utvecklas olika fort och det är inte alls ovanligt att man inte hinner få alla moment godkända. Därför erbjuder vi ytterligare lektioner för 1.500 kr per heldag, så att du kan genomföra kursen i ditt tempo för att bli en säker pilot.

Anmäl dig via formuläret nedan, så tar vi kontakt och planerar ett bra upplägg.