Berg

Har du tagit Student-licens och tränat vidare på backglidning och balansering så att du har god kontroll på din markhantering och dina starter, svängar och landningar sitter, är du mogen att ta steget mot behörighet Berg.

Våra bergskurser sker oftast i samband med våra resor i Sverige och utomlands.

I teoridelen repeteras en del från grundkursen, men fokus ligger på flygning i bergsmiljö och de förhållanden man måste kunna validera och bemästra, samt hur inflygning och landning planeras. Teorin avslutas med ett skriftligt prov.

I den praktiska delen, som omfattar cirka 10 flyg, ingår validering av flygstället, startförberedelser och flygning med god kontroll, där manövrar ska göras med korrekta korrigeringar, samt väl planerad inflygning och landning.

Avslutad kurs garanterar inte behörighet om inte alla kursmoment är godkända enligt elevkortet.

Inträdeskrav: Sökande ska vara allmänt fysisk lämplig och ha giltig Student-licens.

Att träna markhantering och balansering kontinuerligt och ofta mycket ger bra förutsättning att klara kurs.

Kursinnehåll: Två-tre teoripass via Zoom, följt av tre dagar praktiska övningar och teoriprov enligt momenten i Elevkort Berg, som du skriver ut och ansvarar för att finns med under kursen.

Befogenheter: Efter godkänd kurs har du behörighet Berg och du får flyga i bergsmiljö utifrån din licensgrad.Pris: 5 000 kr

  • 1 000 kr i anmälningsavgift, som betalas mot faktura vid anmälan (anmälningsavgift återbetalas ej vid avbokning).
  • 4 000 kr i kursavgift, som faktureras och betalas innan kursstart.