Pilot 1

Är det dags att att ta steget och börja flyga mera självständigt?

Om du uppfyller inträdeskraven enligt SSFF's Verksamhetshandbok och du vill lära dig den teori och skärmhantering som krävs för att kurva termik, flyga på distans och kanske prova på acro, är P1 kursen helt rätt.

Du får ut mest av våra P1-kursen på någon av våra resor, men vi kan kan förlägga utbildningen på andra lämpliga platser.

Teorin för P1 är ganska omfattande och går in mera på djupet för att du ska förstå de faktorer och risker, som följer med att flyga i termiska förhållanden i olika miljöer.

I de praktiska momenten övas du på teknik och manövrar för att flyga i termik och för att kunna ta dig från eventuella faror.

Avslutad kurs garanterar inte uppgradering av licens om inte alla kursmoment är godkända enligt elevkortet.

Inträdeskrav: Sökande ska vara minst 15 år (kompetensbevis kan erhållas tidigast efter fyllda 16 år), vara allmänt fysisk lämplig och ha minst Student-licens med behörighet berg och hang eller vinsch, samt gjort minst 50 höjd- eller hangflyg och 10 timmar.

Kursinnehåll: Teoripass via Zoom följt praktiska övningar med teoriprov enligt momenten i ditt Elevkort, som du skriver ut och ansvarar för att finns med under kursen, så att delmomenten kan signeras av instruktör.

Befogenheter: Efter godkänd kurs har du licensgrad P1 och du får flyga inom dina behörigheter.Pris: 5 000 kr

  • 1 000 kr i anmälningsavgift, som faktureras vid anmälan.
  • 4 000 kr i kursavgift, som faktureras vid kursstart.