Pilot 2

Är det dags att att börja flyga fullt ut?

Om du uppfyller inträdeskraven enligt SSFF's Verksamhetshandbok och du vill ha möjlighet att flyga över hela världen och känner att du har kunskapen och erfarenheten att stötta piloter med lägre licensgrad är det kanske dags att uppgradera licensen till P2.

Du får ut mest av våra P2-kursen på någon av våra resor där vi tränar på att flyga distanser och banor, men vi kan kan förlägga utbildningen på andra lämpliga platser.

Teorin fokuserar på, förutom viss repetition, kapitlen aerodynamik, flyglära, meteorologi, avancerade flygmoment, kritiska situationer, termik- och distansflygning, samt luftrum.

Vi lägger även en del tid på riskanalys, självkännedom och andra viktiga psykiska faktorer som påverkar din flygning och säkerhet.

Den praktiska delen utförs mera som en examination bestående av minst fem flyg där piloten får olika uppdrag, som ska utföras på ett godkänt sätt.

Avslutad kurs garanterar inte uppgradering av licens om inte alla kursmoment är godkända enligt elevkortet.

Inträdeskrav: Sökande ska vara minst 15 år (kompetensbevis erhålls först efter fyllda 16 år), vara allmänt fysisk lämplig och ha minst P1-licens med behörighet berg eller en kombination av hang och vinsch, samt gjort minst 100 höjd- eller hangflyg och 60 timmar.

Kursinnehåll: Teoripass via Zoom följt praktiska övningar med teoriprov enligt momenten i ditt Elevkort, som du skriver ut och ansvarar för att finns med under kursen, så att delmomenten kan signeras av instruktör.

Befogenheter: Efter godkänd kurs har du licensgrad P2 och du får flyga inom dina behörigheter, som du kan läsa i Verksamhetshandboken.Pris: 5 000 kr

  • 1 000 kr i anmälningsavgift, som betalas mot faktura vid anmälan (anmälningsavgift återbetalas ej vid avbokning).
  • 4 000 kr i kursavgift, som faktureras och betalas innan kursstart.