Tandemkurs

Delad glädje är dubbel glädje!

Känslan att få uppleva storheten och friheten av att flyga skärm tillsammans med någon är svårslagen.

Har du kommit till den nivå att du får börja flyga tandem, kan en kurs klart rekommenderas. Läs vad som krävs i Svenska Skärmflygförbundets Verksamhetshandbok.

Teori kombineras med praktiska övningar enligt Utbildningsmanual Tandem där teorin är en repetition med fokus på regler och ansvar, samt flygtekniska delar.

Det kommer att vara lite ovant att hantera en stor skärm och samtidigt ha kontroll på en passagerare, så vi börjar från början med markhantering och backglidningar. Därefter börjas det flyga på riktigt och vi går igenom samma övningar du en gång lärde dig med singelskärm för att få in känslan och flygtrim med passagerare.

Avslutad kurs garanterar inte uppgradering av licens om inte alla kursmoment är godkända enligt elevkortet.

Inträdeskrav: För att påbörja utbildningen ska man vara allmänt fysisk lämplig och ha minst P1-licens med behörighet berg och hang eller vinsch, samt 60 timmar flygtid

Kursinnehåll: Introduktion via web följt av tre dagar praktiska övningar med teori och teoriprov enligt momenten i utbildningsmanualen och elevkortet.

Var: Ålleberg, vinsch, berg- eller hangställe.

När: Löpande

Licens: För att få sin Tandemlicens ska man blivit P2'a med 100 timmar flygtid och minst 10 godkända tandemflyg.

Befogenheter: Efter godkänd kurs och licensgrad får du flyga med passagerare, dock ej mot betalning. Utbildningsassistent under överinseende av instruktör, eller instruktör, får flyga med passagerare i utbildningssyfte mot betalning. Handledare får flyga tandem med elev under utbildning (minst Take off Kit) under överinseende av instrktör. Pris - 6.000 kr - inkl moms - för kurs enligt kursinnehåll, som faktureras och betalas i samband med kursstart.

Tandemutrustning finns att hyra och debiteras separat.

Vi utvecklas olika fort och det är inte alls ovanligt att man inte hinner få alla moment godkända. Därför erbjuder vi ytterligare lektioner för 2.000 kr per heldag, så att du kan genomföra kursen i ditt tempo för att bli en säker pilot.

Anmäl dig genom formuläret nedan, så tar vi kontakt och planerar ett bra upplägg.