Priser 2024

Se vad som ingår under tjänster och fyll i beställningsformuläret i samband med att du skickar skärmen, så slipper du vara utan den längre än nödvändigt. Du hittar adress på kontakt-sidan.

LINTRIM

Pris inkl. moms

LinTrim singelskärm med stålkarbiner

1 690 kr

LinTrim singelskärm med softlinks

 2 130 kr

Lintrim tandemskärm

2 150 kr

SKÄRMCHECK

Pris inkl.moms

Skärmcheck GULD 

300 kr tillkommer för Softlinks och 400 kr för Tandem

3 900 kr

Skärmcheck SILVER

300 kr tillkommer för Softlink och 400 kr Tandem 

2 900 kr

Skärmcheck BRONS

1 660 kr

Porösitetsmätning

750 kr

NÖDSKÄRM

Pris inkl. moms

Ompack av Nödskärm (kalott & kvadratisk)

Nödskärm provkastas och hängs ut i ett dygn innan ompackning

1 050 kr

Ompack styrbar Nödskärm

Nödskärm provkastas och hängs ut i ett dygn innan ompackning 

1 550 kr