Vad kostar det?

Prislista 2022

Se vad som ingår under tjänster fyll i och när du skickar skärmen, fyll i beställningsformuläret.

LINTRIM

Pris inkl. moms

LinTrim singelskärm med stålkarbiner

1 690 kr

LinTrim singelskärm med softlinks

 1 990 kr

Lintrim tandemskärm

2 090 kr

SKÄRMCHECK

Pris inkl.moms

Skärmcheck GULD 

300 kr tillkommer för Softlinks och 400 kr för Tandem

3 900 kr

Skärmcheck SILVER

300 kr tillkommer för Softlink och 400 kr Tandem 

2 900 kr

Skärmcheck BRONS

1 550 kr

Porösitetsmätning

700 kr

NÖDSKÄRM

Pris inkl. moms

Luftning av Nödskärm (kalott & kvadratisk) 

700 kr

Luftning av styrbar Nödskärm

950 kr

Ompack av Nödskärm (kalott & kvadratisk)

Nödskärm hängs ut i ett dygn innan ompackning

950 kr

Ompack styrbar Nödskärm

Nödskärm hängs ut i ett dygn innan ompackning 

1 400 kr