Vinschkurs

Har du minst Student-licens och tränat vidare på backglidning och balansering så att du har god kontroll på din markhantering och dina starter, svängar och landningar sitter, är du kanske mogen att ta steget mot behörighet Bogsering.

Vid bogsering ges du möjlighet till höjdflyg utan att behöva starta från ett berg och med urkopplingshöjder på upp till 700 meter (beroende på väder, bogserstråket och luftrum) kan man få till fina höjd-, termik- och  distansflyg beroende på licensgrad.

Kurserna håller vi på Tidaholms Flygfält, men då vinschen är portabel kan kursen förläggas på andra lämpliga platser.

I teoridelen repeteras en del från grundkursen, men fokus ligger på regler och rutiner för bogsering och de förhållanden man måste kunna validera och bemästra vid höjdflyg, samt hur inflygning och landning planeras och utförs. Teorin avslutas med ett skriftligt prov.

I den praktiska delen, ingår validering av flygstället, startförberedelser. start och flygning med god kontroll, där manövrar ska göras med korrekta korrigeringar, samt väl planerad inflygning och landning. Vi gör alltid några tandemflyg innan din första bogsering för att vara säkra på att du uppfattat allt rätt.

Beroende på om du redan har en behörighet, där höjdflyg ingår, anpassas innehållet i kursen.

Avslutad kurs garanterar inte behörighet om inte alla kursmoment är godkända enligt elevkortet.

Inträdeskrav: Sökande ska vara allmänt fysisk lämplig och ha minst giltig Student-licens eller pågående Studentkurs.

Kursinnehåll: Introduktion via webben följt av tre praktiska övningstillfällen med teori och teoriprov enligt momenten i utbildningsmanualen och elevkortet.

Var: Tidaholms Flygfält.

När: Vi kör igång så snart vi har minst fyra anmälda, sedan bestämmer vädret de dagar vi genomför de praktiska momenten.

Befogenheter: Efter godkänd kurs har du behörighet Bogsering och du får flyga från vinsch utifrån din licensgrad.Pris - 6.000 kr - inkl moms - för kurs enligt kursinnehåll, som faktureras och betalas i samband med kursstart.

Priset inkluderar vinsch och vinschförare (instruktör är startledare) och gäller för grupp om minst fyra deltagare.

Vi utvecklas olika fort och det är inte alls ovanligt att man inte hinner få alla moment godkända. Därför erbjuder vi ytterligare heldags-lektioner för 2.000 kr, så att du kan genomföra kursen i ditt tempo och bli en säker pilot.


Anmäl dig via formuläret nedan, så tar vi kontakt och planerar ett bra upplägg.