Bogsering

Har du minst Student-licens och tränat vidare på backglidning och balansering så att du har god kontroll på din markhantering och dina starter, svängar och landningar sitter, är du kanske mogen att ta steget mot behörighet Bogsering.

Vid bogsering ges du möjlighet till höjdflyg utan att behöva starta från ett berg och med urkopplingshöjder på upp till 700 meter (beroende på väder, bogserstråket och luftrum) kan man få till fina höjd-, termik- och  distansflyg beroende på licensgrad.

Kurserna håller vi runt Falköpings Flygplats, men då vinschen är portabel kan kursen förläggas på andra lämpliga platser.

I teoridelen repeteras en del från grundkursen, men fokus ligger på regler och rutiner för bogsering och de förhållanden man måste kunna validera och bemästra vid höjdflyg, samt hur inflygning och landning planeras och utförs. Teorin avslutas med ett skriftligt prov.

I den praktiska delen, ingår validering av flygstället, startförberedelser. start och flygning med god kontroll, där manövrar ska göras med korrekta korrigeringar, samt väl planerad inflygning och landning. Vi gör alltid några tandemflyg innan din första bogsering för att vara säkra på att du uppfattat allt rätt.

Beroende på om du redan har en behörighet, där höjdflyg ingår, anpassas innehållet i kursen.

Avslutad kurs garanterar inte behörighet om inte alla kursmoment är godkända enligt elevkortet.

Inträdeskrav: Sökande ska vara allmänt fysisk lämplig och ha minst giltig Student-licens eller pågående Studentkurs.

Kursinnehåll: Teoripass via Zoom följt av två-tre praktiska övningstillfällen med teoriprov enligt momenten i Elevkort Bogsering, som du skriver ut och ansvarar för att finns med.

Befogenheter: Efter godkänd kurs har du behörighet Bogsering och du får flyga från vinsch utifrån din licensgrad.Pris: 5 000 kr inkl moms, (vinschdrag inkluderade)

  • 1 000 kr i anmälningsavgift, som betalas mot faktura vid anmälan (anmälningsavgift återbetalas ej vid avbokning).
  • 4 000 kr i kursavgift, som faktureras och betalas innan kursstart.