Hangkurs

Har du minst Student-licens och tränat vidare på backglidning och balansering så att du har god kontroll på din markhantering och dina starter, svängar och landningar sitter, är du kanske mogen att ta steget mot behörighet Hang.

Att flyga på hanget har sina risker och du bör vara duktig på att markhantera i stark vind och säker på din flygning med god skärmkontroll i svängar och korrigeringar. Se till att ha minst 30 timmar markhantering i 6-7 m/s vind (gärna lite turbulent) och många godkända backglid innan du börjar hangkurs.

Har du inte tillräckliga baskunskaper finns risk att du inte klarar kursen. Säkerheten går först och ni får öva vidare för att komma tillbaka när ni blivit tillräckligt duktiga. Kursavgiften återbetalas inte.

Hangkurserna håller vi i första hand på Hammars Backar, Kåseberga, men vi kan komma att göra de avslutande flygen på Ålleberg eller något av Vätterhangen.

I teoridelen repeteras en del från grundkursen, men fokus ligger på flygning på hanget och de förhållanden man måste kunna validera och bemästra, samt hur inflygning och landning planeras. Teorin avslutas med ett skriftligt prov.

I den praktiska delen, ingår validering av flygstället, startförberedelser. start och flygning med god kontroll, där manövrar ska göras med korrekta korrigeringar, samt väl planerad inflygning och landning.

Avslutad kurs garanterar inte behörighet om inte alla kursmoment är godkända enligt elevkortet.

Villkor att påbörja utbildning och befogenheter gäller enligt Svenska Skärmflygförbundets Utbildningshandbok.

Inträdeskrav: Sökande ska ha fyllt 15 år (kompetensbeviset kan erhållas först efter 16 år fyllda), vara allmänt fysisk lämplig och ha minst giltig Student-licens eller elevkort för pågående Studentkurs.

Kursinnehåll: Teori, som vi gör digitalt,  följt av tre dagar praktiska övningar och teoriprov enligt momenten i utbildningsmanualen och elevkortet.

Var: På hangen i Skåne med eventuellt avslutande praktik på Ålleberg om vädret tillåter.

När: Så snart vi har minst tre anmälda kör vi igång, sedan få vädret avgöra när vi genomför de praktiska momenten.

Befogenheter: Efter godkänd kurs har du behörighet Hang och du får flyga i hangmiljö utifrån din licensgrad.Pris - 5 000 kr - för kurs enligt kursinnehåll, som faktureras och betalas i samband med kursstart.

Vi utvecklas olika fort och det är inte alls ovanligt att man inte hinner få alla moment godkända. Därför erbjuder vi ytterligare lektioner för 1.500 kr per heldag, så att du kan genomföra kursen i ditt tempo och bli en säker pilot.


Anmäl dig genom att fylla i anmälningsformuläret nedan så tar vi kontakt och planerar ett bra upplägg.