Hang

Har du minst Student-licens och tränat vidare på backglidning och balansering så att du har god kontroll på din markhantering och dina starter, svängar och landningar sitter, är du kanske mogen att ta steget mot behörighet Hang.

Att flyga på hanget har sina risker och du bör vara duktig på att markhantera i stark vind och säker på din flygning med god skärmkontroll i svängar och korrigeringar. Se till att ha minst 30 timmar markhantering i 6-7 m/s vind (gärna lite turbulent) och lika många backglid innan du börjar hangkurs.

Har du inte tillräckliga baskunskaper kan vi tvingas att stoppa er från att gå vidare i kursen. Säkerheten går först och ni får öva vidare för att komma tillbaka när ni blivit tillräckligt duktiga. Kursavgiften återbetalas inte.

Hangkurserna håller vi i första hand på Hammars Backar, Kåseberga, men vi kan komma att göra de avslutande flygen på Ålleberg eller något av Vätterhangen.

I teoridelen repeteras en del från grundkursen, men fokus ligger på flygning på hanget och de förhållanden man måste kunna validera och bemästra, samt hur inflygning och landning planeras. Teorin avslutas med ett skriftligt prov.

I den praktiska delen, ingår validering av flygstället, startförberedelser. start och flygning med god kontroll, där manövrar ska göras med korrekta korrigeringar, samt väl planerad inflygning och landning.

Avslutad kurs garanterar inte behörighet om inte alla kursmoment är godkända enligt elevkortet.

Villkor att påbörja utbildning och befogenheter gäller enligt Svenska Skärmflygförbundets Utbildningshandbok.

Inträdeskrav: Sökande ska ha fyllt 15 år (kompetensbeviset kan erhållas först efter 16 år fyllda), vara allmänt fysisk lämplig och ha minst giltig Student-licens eller elevkort för pågående Studentkurs.

Kursinnehåll: Teoripass via Zoom följt av tre dagar praktiska övningar med teoriprov enligt momenten i Elevkort Hang, som du skriver ut och ansvarar för att finns med under kursen.

Befogenheter: Efter godkänd kurs har du behörighet Hang och du får flyga i hangmiljö utifrån din licensgrad.Pris: 4 500 kr

  • 1 000 kr i anmälningsavgift, som betalas mot faktura vid anmälan (anmälningsavgift återbetalas ej vid avbokning).
  • 3 500 kr i kursavgift, som faktureras och betalas vid kursstart.