Student

Student-kursen är det första steget i att lära sig flyga skärm. Här varvas teori med praktiska övningar enligt Svenska Skärmflygförbundets regelverk. Klarar man alla delmoment enligt utbildningsmanualen och elevkortet, belönas man med Student-licens.

Efter godkänd kurs är det jätteviktigt att du skaffar bra utrustning, fortsätter träna balansering och backglid ofta och mycket, så att du kan du sedan gå vidare med att ta berg-, vinsch-, hang-, paramotorbehörighet och så småningom högre licensgrader som ger dig ännu mera frihet och möjligheter att flyga i olika förhållanden.

Den teoretiska delen behandlar materialkunskap, aerodynamik, grundläggande flyglära, flygregler och meteorologi, som avslutas med ett skriftligt prov.

De praktiska övningarna börjar med att lära sig hantera utrustningen på planmark. Vi kommer att lägga mycket tid på att öva startteknik och lära dig att kontrollera skärmen, vilket behövs för att bli en säker pilot. Därefter tränas start och landning genom att utföra mindre flyg (backglidningar) från mindre kullar eller slänter.

I kursavgiften ingår flygskärm, sele och hjälm. Stabila kängor, oömma kläder och handskar måste du skaffa själv. Teoriboken ingår i det "Take off Kit", som du betalar till Svenska Skärmflygförbundet (SSFF).

Genomgången kurs garanterar inte licens om inte alla kursmoment är godkända enligt elevkortet.

På Svenska Skärmflygförbundets hemsida hittar du mera information för nybörjare och hur du jobbar med din utveckling efter en grundkurs hittar du i artikeln "Studentlicensen fixad - Now what?" i vår skärmflygartidning e-Hypoxia.

Inträdeskrav: Bedömas lämplig och ha god fysik.

Kursinnehåll: Tre-fyra digitala teoripass, följt av tre-fyra dagar praktiska övningar och teoriprov enligt momenten i Elevkort Student, som du skriver ut och ansvarar för att finns med under kursen.

Var: Vi förlägger studentkursen på skånekusten (Vitemölle och Hammars backar) under tre-fyra intensiva dagar. Eventuellt görs avslutande övningar på Ålleberg vid senare tillfälle.

Befogenheter: Efter godkänd kurs har du licensgrad Student och du får backglida självständigt och balansera. Du får gå vidare med utbildningarna berg, vinsch, hang och PM1. Med någon av dessa behörigheter får du som Student flyga i Sverige i lugna förhållanden i rätta miljöer i sällskap med erfaren pilot. Du får även flyga utomlands under överinseende av instruktör.Pris: 9 000 kr plus 1 665 kr till SSFF för Take off Kit

  • 2 000 kr i anmälningsavgift (faktureras vid anmälan).
  • 7 000 kr i kursavgift (faktureras vid kursstart).
  • 1 665 kr för Take off Kit (medlemskap i SSFF, försäkring, och teoribok).

Take off Kit, som ni köper i god tid innan kursstart, måste visas upp för att få påbörja utbildningen.