Studentkurs

Student-kursen är det första steget i att lära sig flyga skärm. Här varvas teori med praktiska övningar enligt Svenska Skärmflygförbundets regelverk. Klarar man alla delmoment enligt utbildningsmanualen och elevkortet, belönas man med Student-licens.

Efter godkänd kurs är det jätteviktigt att du skaffar bra utrustning, fortsätter träna balansering och backglid ofta och mycket, så att du kan du sedan gå vidare med att ta berg-, vinsch-, hang-, paramotorbehörighet och så småningom högre licensgrader som ger dig ännu mera frihet och möjligheter att flyga i olika förhållanden.

Den teoretiska delen behandlar materialkunskap, aerodynamik, grundläggande flyglära, flygregler och meteorologi, som avslutas med ett skriftligt prov.

De praktiska övningarna börjar med att lära sig hantera utrustningen på planmark. Vi kommer att lägga mycket tid på att öva startteknik och lära dig att kontrollera skärmen, vilket behövs för att bli en säker pilot. Därefter tränas start och landning genom att utföra mindre flyg (backglidningar) från mindre kullar eller slänter.

Avslutad kurs garanterar inte behörighet om inte alla kursmoment är godkända enligt elevkortet.

I kursavgiften ingår flygskärm, sele och hjälm. Stabila kängor, oömma kläder och handskar måste du skaffa själv. Teoriboken ingår i det "Take off Kit", som du betalar till Svenska Skärmflygförbundet (SSFF).

På Svenska Skärmflygförbundets hemsida hittar du mera information för nybörjare och hur du jobbar med din utveckling efter en grundkurs hittar du i artikeln "Studentlicensen fixad - Now what?" i e-Hypoxia. 

Inträdeskrav: Bedömas lämplig och ha god fysik.

Kursinnehåll: Fyra teoripass, som vi gör digitalt, följt av tre dagar praktiska övningar och teoriprov enligt momenten i utbildningsmanualen och elevkortet.

Var: Vi förlägger studentkursen på skånekusten (Vitemölle och Hammars backar) eller på Ålleberg beroende på väder.

När: Vi kör ingång vid minst tre anmälda och låter vädret styra när vi gör den prakriska delen.

Befogenheter: Efter godkänd kurs har du licensgrad Student och du får backglida självständigt och balansera. Du får gå vidare med utbildningarna berg, vinsch, hang och PM1. Med någon av behörigheter får du som Student flyga i Sverige i lugna förhållanden i rätta miljöer och i sällskap med erfaren pilot. Du får även flyga utomlands under överinseende av instruktör.

Hur kommer man vidare? Först och främst gäller det att skynda långsamt och verkligen träna ofta och mycket och verkligen nöta in motorik, könsla och harmoni med skärmen. Dessutom krävs många timmar för att börja förstå validering av flygställe och väder i relation till din förmåga med fokus på säkerhet.

När du bedöms tillräckligt erfaren och duktig kan du prova på att ta steget till Pilot.1 och det stora äventyret kan börja med högre och längre flyg i termiska förhållanden.Pris (inklusive moms)

  • 9 000 kr för kurs enligt kursinnehåll som faktureras i samband med kursstart.
  • Take off Kit (medlemskap i SSFF, försäkring, och teoribok) beställer och betalar ni i SSFF's Web Shop.

Take off Kit, som ni köper i god tid innan kursstart, måste visas upp för att få påbörja utbildningen.

Vi utvecklas olika fort och det är inte alls ovanligt att man inte hinner få alla moment godkända. Därför erbjuder vi ytterligare lektioner för 2.500 kr per dag, inklusive utrustning, så att du kan slutföra kursen i lugn och ro och bli en säker pilot.


Anmälan

Fyll i anmälningsformuläret nedan, så tar vi kontakt och planerar ett bra upplägg.