Tjänster

Här hittar du beskrivning av de besiktningspaket vi erbjuder, välj den som passar dig bäst!

Innan en service eller check påbörjas tar vi in nödvändiga underlag från tillverkaren (linreferensmått, lindiagram, hållfasthetskrav, mm) och skapar mät- och besiktningsunderlag, som sedan blir det protokoll ni erhåller och som sparas i databas där historik kan hämtas i framtiden. Fyll i beställningsformuläret när ni skickar er utrustning, så hinner vi planera och förbereda och du får tillbaka din utrustning och kommer i luften snabbare.


LinTrim

Vi börjar med att anpassa mätprogrammet till din skärms uppbyggnad. Därefter mäts samtliga linor i laserriggen och utfallet analyseras. LinTrim inkluderar loopar i karbiner eller softlinks och justering av bromslinor. Efter trimning mäts linorna upp igen och skärmen returneras tillsammans med ett protokoll. Behövs ytterligare åtgärder informerar vi er om dessa och eventuella extra kostnader.


Skärmcheck GULD

Skärmcheck GULD är den mest kompletta besiktningen av din skärm. Vi börjar med att porösitetsmäta duken och göra en visuell kontroll av linor och risers. Därefter görs en visuell kontroll där vi lyser igenom dukens båda sidor för att lättare hitta eventuella defekter (vi letar efter revor, kollar sömmar, ribs och lininfästningar). Den sämsta stamlinan, mittre- och övre linan monteras loss och linorna dras till brott i dragbänk för att säkerställa hållfastheten (nya linor ingår i paketet och monteras tillbaka). Är brottprovet okej utförs LinTrim enligt beskrivning ovan och avslutningsvis skrivs ett protokoll. Skulle det vara så att något måste repareras eller bytas lämnas ett förslag, som ni får godkänna.

Skärmcheck SILVER

I Skärmcheck SILVER görs inte dragprovning av linor. Vi börjar alltså med att porösitetsmäta duken och göra en visuell kontroll av linor och risers. Därefter görs en visuell kontroll där vi lyser igenom dukens båda sidor för att lättare hitta eventuella defekter (vi letar efter revor, kollar sömmar, ribs och lininfästningar). LinTrim utförs enligt beskrivning ovan och avslutningsvis skrivs ett protokoll. Måste något repareras eller bytas lämnas ett förslag, som ni får godkänna.


Skärmcheck BRONS

Skärmcheck BRONS är en ren visuell kontroll av linor och duk. Vi börjar alltså med att porösitetsmäta duken och göra en visuell kontroll av linor och risers. Därefter görs en visuell kontroll där vi lyser igenom dukens båda sidor för att lättare hitta eventuella defekter (vi letar efter revor, kollar sömmar, ribs och lininfästningar). Avslutningsvis skrivs ett protokoll och måste något repareras eller bytas lämnas ett förslag, som ni får godkänna.


Porositetstest

Dukens kontrolleras genom att mäta genomsläpplighet på fem punkter på ovansidan, som sammanställs i ett protokoll


Översyn av Sele

En visuell kontroll av selens alla viktiga delar och nödskämens infästning, som avslutas med ett protokoll och eventuella förslag på åtgärder.


Luftning av Nödskärm

Luftning är något ni kan göra mellan ompackningarna för att se till att duken är torr, ren och att öppningarna inte klibbat ihop. Vi luftar nödskärmen och kontrollerar att alla delar är funktionsdugliga och rengör nödskärmsfickan i selen. Viktigt att förstå att en luftning inte ersätter den årliga ompackningen enligt tillverkarnas anvisning.


Ompackning av Nödskärm

Nödskärm skall packas om minst en gång per år enligt tillverkarnas beskrivning. Vi packar rund, square och styrbara nödskärmar efter att dom hängts ut i ett dygn innan för att torka och räta ut gamla veck. I samband med ompackningen kontrolleras duk, sömmar, infästningar och linor.

Vi är här för dig och din skärm