Skärmflygskolning

Kurser

I samarbete med FG Paragliding skolar vi skärmflygare hela vägen, från grundkurs till fullfjädrade piloter. Kurserna Student och Hang sker i första hand på Ålleberg och Hammars Backar (Skåne), Bogsering och Tandem gör vi runt Falköping/Tidaholm, övrig skolning och coaching erbjuds i samband med våra resor.

Kurserna följer Svenska Skärmflygförbundets Utbildningshandbok. 

Kursdatum och anmälan

Ni hittar detaljerad information om respektive kurs, via menyn och länkarna nedan.

Ni anmäler er via formulären, som finns på respektive kurs sida.

Kursdatum hittar du i menyn och i Kurser 2022.