SIV

Har du börjat flyga termik? Då har du säkert upptäckt att du flyger i labil luft! Då är en SIV-kurs ovärderlig.

SIV kurs bör man gå om man har P1-licens och börjat flyga termik, definitivt om man är P2'a och flyger i starkare förhållanden. Här simuleras olika inslag och situationer för att du ska lära dig hantera dessa och lära känna hur din skärm beter sig. Du tränar också på olika manövrar för att kunna ta dig ur situationer.

En SIV kurs stärker ditt självförtroende och gör dig till en säkrare pilot, som kommer att flyga med ett större lugn när det rör sig i luften.

Övningarna sker över vatten med instruktör och räddningsbåt rakt under dig. Varje moment gås igenom innan den utförs och efter övningarna ges feeback. Vi repeterar tills det sitter.

Innehållet i en komplett SIV-kurs kan ni läsa i SSFF's Utbildningsmanual för Säkerhetskurs, men vi kan också skräddarsy en kurs där ni tränar på ett färre antal moment utifrån era önskemål. En full SIV kurs pågår tre dagar när vi vinschar på eller intill vatten och fem dagar när vi flyger från berg.

Idag har vi ingen fast arena för SIV kurser. Utifrån intresse och antal deltagare bestämmer vi lämpligaste lösningen. Pris från: 7 500 kr