Allmänna Villkor Camp Bassano 16-28 april 2024

Dessa villkor gäller, där ej annat överenskommits, för tränings- och skolningslägret "Camp Bassano 16-28 april 2024", som arrangeras av PBB Paragliding med organisationsnummer 600620-7598, för skärmflygpiloter.

Pris

I priset ingår

 • Plats i 9-sits buss med på- och avstigning utefter angiven rutt från Hjo, Sverige, till Bassano, Italien, via färja Trelleborg-Rostock
 • Färja och del i dubbelhytt
 • Shuttle- och retrieve med 9-sits buss under vistelsen i Bassano
 • Coachning av två instruktörer

Följande ingår ej i priset

 • Kursavgift för uppgradering av licenser och behörigheter
 • Boende
 • Måltider
 • Lokala avgifter och avgifter för att flyga skärm

Betalning

Anmälningsavgift tas inte ut. Ni faktureras totalpris plus eventuell kursavgift 45 dagar innan avresedatum. Fakturan skall vara slutbetald 30 dagar innan avresa.

Avbokning

 • Vid avbokning innan fakturadatum tas ingen avbokningsavgift ut
 • Avbokning efter fakturadatum återbetalas ej

Vädergaranti

Skärmflyg är en extremt väderberoende sport och även om vi försöker välja vädersäkra destinationer kan flygning under vissa dagar av lägret inte genomföras på ett säkert sätt. Detta är inget som vi lämnar någon garanti eller ersättning för, utan vi använder dessa dagar till teorilektioner eller annan aktivitet utifrån gruppens önskemål. Beroende på dessa önskemål kan kostnader tillkomma som, efter överenskommelse, debiteras deltagarna.

Pilotens ansvar

 • Det är pilotens ansvar att uppfylla hälso- och medicinska krav, samt de dokument och intyg som krävs för att komma till träningslägret och om piloten, av dessa skäl, nekas att genomföra resan, erhåller denne ingen återbetalning och får själv bekosta de extra kostnader det kan medföra.
 • Det är pilotens ansvar att ha rätt licens/behörigheter och giltig försäkring för skärmflyg i landet och de förhållanden vi kommer att flyga i. Skärmflygförbundets PLUS-försäkring i kombination med europeiska sjukförsäkringskortet är ett minimikrav. 
 • Piloten ansvarar att sin flygutrustning är i gott skick och att den är kontrollerad enligt gällande regler, samt att han har fungerande radio och instrument, samt första-hjälpen kit, rätt kläder och skor.

Utbildning

PBB Paragliding följer Svenska Skärmflygförbundets Verksamhetshandbok och Utbildningsmanual vid skolning och träning.

Guidning och coaching

Vid guidning och coaching sätts uppgifter utifrån pilotens licensnivå och redovisad erfarenhet, men det är piloten som ansvar för att denne känner sin nivå och begräsningar. Piloten ansvarar för de beslut denne tar i sin flygning.

Briefing och debriefing

Genomgångar som görs dagligen som ett led i pilotens utveckling och för att sätta målbild för nästkommande dagar.

Program

Skärmflyg är en extremt väderberoende sport och därför bestäms det slutliga programmet för var dag i samband med briefing under samlingen på morgonen eller tidigast på kvällen innan.