Allmänna Villkor Camp Colombia

Dessa villkor gäller, där ej annat överenskommits, för tränings- och skolningslägret kallat Camp Colombia, som är arrangerat av PBB Paragliding (nedan kallad "vi"), med organisationsnummer 600620-7598, för skärmflygpiloter.

Pris

I angivet pris ingår coaching och guidning av två instruktörer.

Följande ingår ej i priset

  • Flyg
  • Transport från och till Cali flygplats
  • Boende
  • Måltider
  • Lokala avgifter och avgifter för att flyga skärm

Eventuella tillkommande kostnader

Eventuella biljetter eller lokala avgifter för att flyga betalas av respektive deltagare på plats. Om vi får möjlighet och gruppen vill att vi åker på längre utflykter, delar gruppen på de extra kostnader som tillkommer.

Betalning

Vi tar inte ut någon anmälningsavgift utan fakturerar er angivet pris enligt bekräftelsen ni fått i samband med er anmälan. Vi sänder er fakturan den 1 december 2024 med förfallodatum 15 december 2024.

Avbokning

  • Vid avbokning innan förfallodatum tas ingen avbokningsavgift ut
  • Avbokning efter förfallodatum återbetalas ej

Ni ansvarar själva för era avbokningsvillkor gentemot andra aktörer för er resa, såsom flygbolag, boenden, buss, mm.

Vädergaranti

Skärmflyg är en extremt väderberoende sport och även om vi försöker välja vädersäkra destinationer kan flygning under vissa dagar av lägret inte genomföras på ett säkert sätt. Detta är inget som vi lämnar någon garanti eller ersättning för, utan vi använder dessa dagar till teorilektioner eller annan aktivitet utifrån gruppens önskemål. Beroende på dessa önskemål kan kostnader tillkomma som, efter överenskommelse, debiteras deltagarna.

Pilotens ansvar

  • Det är pilotens ansvar att uppfylla hälso- och medicinska krav, samt de dokument och intyg som krävs för att komma till träningslägret och om piloten, av dessa skäl, nekas att genomföra resan, erhåller denne ingen återbetalning och får själv bekosta de extra kostnader det kan medföra.
  • Det är pilotens ansvar att ha rätt licens/behörigheter och giltig försäkring för skärmflyg i landet och de förhållanden vi kommer att flyga i. Skärmflygförbundets PLUS-försäkring i kombination med extra sjukvårdsförsäkring, som täcker skärmflyg, är ett krav.
  • Piloten ansvarar att sin flygutrustning är i gott skick och att den är kontrollerad enligt gällande regler, samt att han har fungerande radio och instrument, samt första-hjälpen kit, rätt kläder och skor.

Utbildning

PBB Paragliding följer Svenska Skärmflygförbundets Verksamhetshandbok och Utbildningsmanual vid skolning och träning.

Guidning och coaching

Vid guidning och coaching sätter vi uppgifter utifrån pilotens licensnivå och redovisad erfarenhet, men det är piloten som ansvar för att denne känner sin nivå och begräsningar. Piloten ansvarar för de beslut denne tar i sin flygning.

Briefing och debriefing

Genomgångar som görs dagligen som ett led i pilotens utveckling och för att sätta målbild för nästkommande dagar.

Program

Beroende på vad vädret erbjuder, bestäms det slutliga programmet för var dag i samband med briefing under samlingen på morgonen eller tidigast på kvällen innan.